Struktura

RADA NADZORCZA


Zgodnie ze statutem „SPOŁEM” PSS Tomaszów Lub. w skład Rady Nadzorczej (RN) wchodzi 9 członków w tym 5 członków będących pracownikami Spółdzielni oraz 4 członków nie będących pracownikami Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
  

 

 

ZARZĄD

 

 

  • DZIAŁ HANDLOWY
  • DZIAŁ PRODUKCJI i TRANSPORTU
  • DZIAŁ ADMINISTRACJI
  • KADRY
  • SEKRETARIAT
  • SAMODZ.STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ
  • DZIAŁ KSIEGOWOŚCI
  • SEKCJA FINANSÓW I PŁAC