Członkowie

 
 
Najwyższym organem Spółdzielni jest Zebranie Przedstawicieli - kadencja Przedstawicieli trwa 4 lata. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują Zebrania Grup Członkowskich w proporcji do liczby członków przynależnych do danej Grupy Członkowskiej.
Zebranie Przedstawicieli zwouje Zarząd Spóldzielni przynajmniej raz w roku w ciagu 6 miesiecy po upływie roku obrachunkowego.


DYŻUR PRZEWODICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ
Każdy ostatni wtorek miesiąca godz. 1300  - 15 00
  w siedzibie Spółdzielni ul. Lwowska 24