Kontakt

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 24
22-600 Tomaszów Lubelski

NIP: 921-000-36-18
REGON: 001043595

Numery bezpośrednie i wewnętrzne*:
Prezes Zarządu prezes@tomaszow.spolem.org.pl

 

 

Połączenia z Prezesem Zarządu realizowane są przez Sekretariat Spółdzielni.


Sekretariat (84) 664 33 00  sekretariat@tomaszow.spolem.org.pl
Kadry  (84) 664 30 57 * 104 kadry@tomaszow.spolem.org.pl
Administracja  (84) 664 34 10 * 106 tomaszpss_adm@poczta.onet.pl

Dział Marketingu i Obrotu Towarowego  (MiOT) (84) 664 26 65 * 108 

Kierownik Działu MiOT  (84) 664 20 46 * 109   detal@tomaszow.spolem.org.pl
Detal Spożywczy s_detal@tomaszow.spolem.org.pl 
Detal Przemysłowy p_detal@tomaszow.spolem.org.pl
Dział Transportu  (84) 664 20 12 * 112 transport@tomaszow.spolem.org.pl
Dział Finansów/Płace  (84) 664 27 20 * 113  finanse@tomaszow.spolem.org.pl
Dział Księgowości  (84) 665 86 94 * 119 ksiegowosc@tomaszow.spolem.org.pl
Główny Księgowy  (84) 664 35 68 * 117 ksiegowosc@tomaszow.spolem.org.pl

fax: (84) 664 33 00

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 24, 22-600 Tomaszów Lubelski; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego kadry@tomaszow.spolem.org.pl