SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim 

     "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców jako samodzielny organizacyjno i finansowo podmiot gospodarczy, w obecnym kształcie prawno - organizacyjnym powstał w 1983 r. na bazie byłego Oddziału "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Tomaszowie Lub. Postanowieniem z dnia 13.01.1983 r. Sądu Rejonowego w Zamościu wpisano Spółdzielnię i jej statut do rejestru pod numerem RSA - 1843. W dniu 04.10.2002 r. Sąd Rejonowy w Lublinie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółdzielni do Rejestr Przedsiębiorców - numer wpisu rejestru (KRS) 0000133754. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  Podstawową działalność Spółdzielni jest handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi, prowadzona jest również produkcje pieczywa . Nasza sieć handlowa składa się z 11 placówek. Sprzedaż artykułów spożywczych prowadzona jest w 8 placówkach, 3 placówki prowadzi sprzedaż artykułów przemysłowych w tym SDH, w którym znajduje się dwa samodzielne stoiska, produkcję pieczywa prowadzi Piekarnia Nr 2