Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 mgr Andrzej Szwugier– Prezes Zarządu 
 mgr Teresa Kamińska – Wiceprezes Zarządu